Znaki towarowe (marka, logo, nazwa firmy, znak usługowy)

Świadczymy usługi polegające na:

 • badaniu zdolności rejestracyjnej znaków towarowych
 • wycenie opłat urzędowych
 • przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej
 • dokonaniu zgłoszeń znaków towarowych w następujących urzędach:

–  Urząd Patentowy RP (tryb krajowy)
– Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (tryb unijny)
– Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) (tryb międzynarodowy)

 • dokonywaniu zgłoszeń znaków towarowych w zagranicznych urzędach patentowych za pośrednictwem współpracujących kancelarii patentowych 
 • monitorowaniu terminów opłat urzędowych, w tym okresowych
 • dokonywaniu zmian i wpisów w rejestrach
 • wnoszeniu sprzeciwów wobec zgłoszonych znaków towarowych
 • prowadzenie spraw spornych
 • doradztwo w sprawach naruszeń znaków towarowych
 • przygotowanie opinii prawnych dotyczących znaków towarowych
 • opracowanie strategii ochrony praw własności intelektualnej

Świadczymy kompleksowy zakres usług we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony wynalazków i wzorów użytkowych – od doradztwa w zakresie wyboru właściwego rodzaju i zakresu terytorialnego ochrony, poprzez dokonanie zgłoszenia i prowadzenie postępowania do uzyskania prawomocnej decyzji, a następnie utrzymania przyznanej ochrony.

 
Image

Wynalazki i wzory użytkowe

 

Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP:

przeprowadzamy analizę stanu techniki i ocenę zdolności patentowej wynalazku oraz zdolności ochronnej wzoru użytkowego

przygotowujemy dokumentację i dokonujemy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych

prowadzimy korespondencję z właściwym Urzędem aż do uzyskania prawomocnej decyzji

Prowadzenie spraw spornych (sprzeciwy i wnioski o unieważnienie) przed:

Monitorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych w kraju i za granicą

Dokonywanie zmian w rejestrach krajowych i zagranicznych

Posiadamy duże doświadczenie w walidacjach patentów europejskich w UPRP

Image

Wzory przemysłowe

 

Oferujemy pełen zakres usług dotyczący ochrony wzorów przemysłowych.

Zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP:

analiza i badanie zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego

przygotowywanie dokumentacji i dokonanie zgłoszenia

prowadzenie postępowania aż do uzyskania prawomocnej decyzji

Zgłoszenia za granicą (EUIPO,WIPO)

przygotowywanie dokumentacji i dokonywanie zgłoszeń wzorów wspólnotowych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

przygotowywanie dokumentacji i dokonywanie zgłoszeń wzorów międzynarodowych w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Prowadzenie spraw spornych (sprzeciwy i wnioski o unieważnienie) przed:

Urzędem Patentowym RP

Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)

Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

narodowymi i regionalnymi urzędami patentowymi na całym świecie

Monitorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych w kraju i za granicą

Dokonywanie zmian w rejestrach krajowych i zagranicznych

Image
Image