rzecznik patentowy
mgr inż. Joanna Bocheńska

Polski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.
Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Przewodnicząca Komisji Aplikacji dla kandydatów na rzeczników patentowych, Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na rzeczników Patentowych.

Pełny zakres usług.

Rejestracje znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO, WIPO.
Specjalizacja w zakresie patentów: chemia, farmacja, mechanika.
Rzecznik patentowy od 1981 roku, wpis na liście rzeczników patentowych nr 2107.

Telefon kontaktowy: +48 602 633 339
NIP 526-109-17-31
REGON 012465801

rzecznik patentowy
mgr inż. Maciej Bocheński

Polski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Absolwent Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 
Pełny zakres usług.
 
Rejestracje znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO, WIPO.
Specjalizacja w zakresie patentów: chemia, mechanika.
Rzecznik patentowy od 2016 roku, wpis na liście rzeczników patentowych nr 3461, wieloletnie doświadczenie w pracy kancelarii rzecznika patentowego
 
Telefon kontaktowy: +48 608 636 822
NIP 7010105738
REGON 380484503